Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

BIBLIOTEKA

Biblioteka Główna PWSOŚ liczy ponad 25 tys. woluminów, w tym specjalistyczne zbiory z ochrony środowiska, ochrony środowiska pracy, turystyki i rekreacji. Zakres tematyczny zbiorów odzwierciedla zakres przedmiotów wykładanych na naszej Uczelni, ale uwzględnia także dziedziny pokrewne i uzupełniające takie jak: informatyka, matematyka, statystyka, ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, psychologia, socjologia oraz prawo. Uzupełnieniem księgozbioru są encyklopedie, słowniki oraz książki do nauki języków obcych. Na wyposażeniu Biblioteki znajdują się również mapy, filmy, slajdy, CD-Romy wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Zbiory są sukcesywnie uzupełniane zgodnie z  zaleceniami prowadzących zajęcia na wszystkich kierunkach kształcenia w Uczelni.

W Bibliotece funkcjonuje czytelnia, w której dostępne są prenumerowane czasopisma fachowe dotyczące kierunków kształcenia, a także księgozbiór podręczny. W czytelni studenci mogą korzystać z internetu oraz kserokopiarki.

Biblioteka PWSOŚ w sposób harmonijny stara się łączyć zadania biblioteki tradycyjnej z biblioteką elektroniczną. Jest ona skomputeryzowana i pracuje w oparciu o program biblioteczny LIBRA 2000. Biblioteczna Baza Danych LIBRA 2000 obejmuje całość księgozbioru znajdującego się w Bibliotece. Katalog dostępny jest przez internet.

W ramach Projektu ,,Nauka w służbie środowiska i gospodarki” powstała Wirtualna Biblioteka PWSOŚ, która umożliwia dostęp do 44 publikacji z zakresu ochrony środowiska w wersji elektronicznej (możliwość korzystania wyłącznie w czytelni).
Biblioteka PWSOŚ wykupiła  dostęp do IBUK Libra – nowoczesnej platformy umożliwiającej korzystanie z publikacji naukowych i podręczników akademickich on-line.
Studenci i pracownicy uczelni mają dostęp do IBUK-a z sieci uczelni, a także spoza niej na stronie libra.ibuk.pl. Z sieci uczelni jest on możliwy bez logowania, natomiast spoza niej – po utworzeniu konta i zalogowaniu się.
Aby korzystać z zasobów elektronicznej biblioteki IBUK poza siecią komputerową PWSOŚ, należy zgłosić się po indywidualny kod PIN do Biblioteki PWSOŚ.

Odsyłacze do krajowych baz danych dostępnych on-line

  • AGRO – bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych
  • Wirtualna Biblioteka Nauki - Kolekcja Nauk Przyrodniczych
  • BAZTECH – baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych


Uwaga! Od 30.04.2021r. obowiązują nowe kody PIN do IBUK-a. Można otrzymać swój indywidualny kod PIN w Bibliotece PWSOŚ (w terminach zjazdów), lub w Księgowości PWSOŚ pok.105 (od wtorku do soboty).
Pracownicy i studenci mogą je uzyskać swoje indywidualne kody pocztą elektroniczną
e-mail: mmr@pwsos.pl

IBUK libra – zasady dostępu do elektronicznej biblioteki IBUK

Studenci i pracownicy Uczelni mają dostęp  do listy  512 pozycji biblioteki. Dostęp do publikacji jest możliwy na stronie libra.ibuk.pl. Z sieci uczelni jest on możliwy bez logowania, a z poza niej - po utworzeniu konta i zalogowaniu się.

 Na stronie głównej prezentowane są dostępne dla studentów naszej Uczelni publikacje.

Aby korzystać s zasobów biblioteki poza siecią komputerową PWSOŚ, należy zgłosić się po indywidualny kod PIN do biblioteki PWSOŚ.

Po wejściu na stronę libra.ibuk.pl należy kliknąć polecenie "ZAREJESTRUJ SIĘ" i w pierwszej kolejności zarejestrować swoje osobiste konto myIBUK ( tę czynność wykonuje się tylko raz). Potem dodać do konta kod PIN zgodnie z instrukcją, która uwzględnia 2 sposoby wejścia.


Podczas kolejnych wejść rejestracja nie jest już wymagana, wystarczy zalogować sie do własnego konta myIBUK.