Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb

Atuty


  • szeroki zakres zdobytych kompetencji
  • prezentowanie przyjaznych postaw wobec ludzi i środowiska przyrodniczego
  • możliwość korzystania z uczelnianego Ośrodka Szkoleniowo – Turystycznego w Zakopanem
  • poznawanie aktualnych krajowych i zagranicznych ofert oraz trendów w turystyce podczas krajowych i zagranicznych targów turystycznych
  • uporządkowana wiedza na temat zasad i norm etycznych w sferze świadczenia usług, kreowania kultur, działań organizacyjnych oraz funkcjonowania instytucji turystycznych i rekreacyjnych na rynku
  • analiza własnych działań i wskazywanie obszarów wymagających ich modyfikacji w przyszłości w zakresie własnej kariery zawodowej
  • ocena przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań instytucji i zaspokajania potrzeb klientów oraz efektywnego działania przedsiębiorców na rynku turystycznym
  • umiejętność ustalenia źródeł konfliktów społecznych oraz wskazywanie sposobów ich rozwiązywania i pracy z trudnym klientem
  • świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i poznawania najnowszych osiągnięć
  • dobrze funkcjonuje jako: organizator, animator, uczestnik i sędzia imprez turystycznych i rekreacyjnych