Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

STYPENDIUM MINISTRA

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

O przyznanie stypendium student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, jak również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił określone kryteria na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki orgazacyjnej.