Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Charakterystyka energetyczna i auditing energetyczny budynków

Adresaci studiów
Studia adresowane są do osób zainteresowanych zdobyciem zawodu audytora energetycznego, a także dla pracowników przedsiębiorstw elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych, pracowników samorządów gminnych odpowiedzialnych za opracowywanie założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną, dla pracowników firm konsultingowych zainteresowanych rynkiem energii.

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest między innymi pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:
  • wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz 
  • audytów energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
Studia dają uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz umiejętności do wykonywania audytów energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów ćwiczeń przez dwa semestry.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Ochrony Środowiska 
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Ochrony Środowiska
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 16
mgr Magdalena Kosiec