Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Doradca ds. ochrony środowiska

NOWOŚĆ

Studia przeznaczone są dla osób, którym nie jest obojętne środowisko naturalne i poprzez swoją przyszłą działalność zawodową pragną czynnie uczestniczyć w kreowaniu postaw proekologicznych, działać na rzecz ochrony środowiska zarówno w samorządach lokalnych jak również w przedsiębiorstwach.

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód,  który już od kilkunastu lat funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskich, stanowiąc dopełniający element dynamicznego rozwoju gospodarczego opartego na zrównoważonym rozwoju ale ukierunkowany na maksymalną efektywność procesów produkcyjnych oraz  globalny charakter zależności społecznych.

Absolwenci tego kierunku to przyszli doradcy wójta, burmistrza, właścicieli firm, których zadaniem będzie wskazywanie rozwiązań minimalizujących degradacje środowiska, pozyskiwanie środków na działania proekologiczne, promowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych (OZE), współpracę w ramach regionu, klastrów lub  innych związków i zrzeszeń przedsiębiorców kreując i angażując potencjał w szeroko rozumianą ochronę zasobów naturalnych.

Studia realizowane we współpracy z Instytutem Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL Sp. z o.o., ul. Czapelska 38, 04-081 Warszawa.