Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Ekonomika i organizacja turystyki i hotelarstwa

Adresaci studiów
Studia adresowane są dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki, rekreacji, hotelarstwa itp., pracowników administracji rządowej i samorządowej, kadry menadżerskiej, pracowników gospodarki turystycznej, hoteli, biur podróży, ośrodków wypoczynkowych, lokalnych i regionalnych ośrodków informacji turystycznej i pracowników obsługujących ruch turystyczny.
Wymagane wykształcenie wyższe (inż., mgr inż., licencjat). 

Cel studiów
Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:
współczesnego hotelarstwa w Polsce i na świecie,
organizacji i zarządzania turystyką w Polsce i UE,
marketingu w hotelarstwie, turystyce, gastronomii i rekreacji,
nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych w turystyce i hotelarstwie,
produktu turystycznego lokalnego i regionalnego.
Po ukończeniu słuchacze uzyskują podniesienie kwalifikacji fachowych i uatrakcyjniają posiadaną wiedzę. Są to także studia dla planujących podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej z zakresu usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Sposób organizacji zajęć
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 240 godzin (2 semestry). Dla nauczycieli w ilości 360 godzin (3 semestry) dające uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. Przewidziane są (do wyboru) wyjazdy szkoleniowe na krajowe lub zagraniczne targi turystyczne.

Forma ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej o tematyce związanej z problematyką studiów.

Organizator studiów
Wydział Turystyki i Rekreacji
26-600 Radom, ul. Zubrzyckiego 6
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Turystyki i Rekreacji
tel. 48 383 11 50 do 55 w. 13
mgr inż. Anna Jaworska