Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
polski english Український español fb
   

Zdrowie publiczne w środowisku społecznym

Cel studiów

Absolwent zdobędzie kwalifikacje i umiejętności do organizowania przedsięwzięć edukacyjnych, profilaktycznych i promocyjnych zapobiegającym chorobom i ograniczających destrukcją zdrowia. Będzie rozumiał środowiskowe i ekonomiczne skutki różnorodnych decyzji indywidualnych i społecznych.

 

Sposób organizacji zajęć

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów w ilości 258 godzin (2 semestry) dla służby zdrowia i 358 godzin (2 semestry) dla nauczycieli.

Pobierz program studiów  


Dodatkowe informacje i rekrutacja

Dziekanat PWSOŚ w Radomiu, ul. Marii Fołtyn 6C, 26-600 Radom, pokój 111


Anna Jaworska,
tel.: 48 383 11 50 wew. 13
e-mail: aj@pwsos.pl

Elżbieta Łyczak
tel.: 48 383 11 50 wew. 14
e-mail: el@pwsos.pl